dimecres, 21 de febrer del 2007

‘MANGONEO’ SINDICAL

Dimecres, 21 de febrer. Dos quarts d’onze del matí. Segona planta del Palau Municipal. Comissió de valoració dels llocs de treball, reordenació administrativa i promoció interna.Dos alliberats sindicals de CCOO es disposen a ‘negociar’ una proposta de la corporació de creació de places dels grups A i C. A canvi, pretenen que el plenari els aprovi, amb efectes d’1 de març, la classificació d’11 llocs de treball laboral, entre ells el següent: ‘Canviar la denominació del lloc de treball de periodista per la de coordinador Grup A CD 22 i CE 18.020,98 euros’
Però amb el que no compten és que els altres sindicats presents, USTEC, UGT i ASEMIT, no venen a ‘negociar’ la promoció ‘per la patilla’ dels ‘seus amics’, sinó a defensar els interessos de TOTS els treballadors i treballadores municipals i deixen escrit ben clar a l’acta que només votaran la Valoració dels llocs de treball, el nou Organigrama municipal i el Catàleg de llocs de treball, quan es coneguin en la seva totalitat i no per entregues, com pretèn fer la corporació.Al final, queden ben retratats i les onze places que pretenien ‘canviar’ no s’aproven. Lleig, periodista-coordinador, molt lleig!
Per a tornar a aspirar a tot, CCOO ha de deixar enrere el sectarisme actual i ha de tornar a representar els interessos de tots els treballadors i treballadores municipals. I per això necessitarà una renovació dels actuals líders sindicals o, si més no, uns altres sindicalistes més preparats, més competents i menys ressentits. Amb els actuals no anem bé per anar a Roma.
Esperem que les properes eleccions serveixin
per posar a cadascú al seu lloc.