dimecres, 3 de setembre del 2008

COMUNICAT DEL SINDICAT ASEMIT

El president de la Junta de Personal, Jordi Pallàs, acompanyat del president i del secretari del sindicat ASEMIT, Ramon Borràs i Antoni Tost, respectivament, es van reunir urgentment ahir al matí amb l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, per a tractar diversos temes que afecten al pagament de les hores extraordinàries efectuades el mes de juny, el pagament de l’entorn socioeconòmic de tot el personal, exclosa la Guàrdia Urbana i dels endarreriments que es deuen al personal laboral que es va funcionaritzar.

Les mesures concretes anunciades per l’alcalde han estat:

1ª: Que degut a una descoordinació entre tresoreria i personal, els treballs extraordinaris no s’han abonat a la nòmina d’agost, però s’abonaran a la nòmina de setembre i s’enviarà un escrit als treballadors afectats demanant-los disculpes per no haver-los avisat d’aquesta incidència.

2ª: El pagament dels endarreriments de l’entorn socioeconòmic (de gener a juliol) es pagarà a la nòmina de setembre i inclourà el mes de setembre. Això suposarà un import aproximat d’uns 217 € per treballador, exclosa la Guàrdia Urbana, que es regeix pels seus acords específics.

3ª: El pagament dels endarreriments pendents del personal laboral que es va funcionaritzar es farà en una nomineta el més aviat que es pugui, atenent a la dificultat tècnica que suposa el càlcul de quantitats per a cadascun dels prop de dos cents treballadors afectats.

Ara, el que cal és tranquil·litat, deixar de banda comentaris que només volen fomentar la confusió i la desunió dels treballadors i anar per feina en la negociació de la Valoració dels Llocs de Treball i del futur conveni que afectarà a tots els treballadors municipals.

Tingueu la seguretat que sempre ens tindreu al vostre costat defensant els vostres interessos.

Tarragona, 3 de setembre de 2008

Sindicat ASEMIT