dissabte, 12 de març del 2011

14 d’abril de 2011, Eleccions Sindicals a l’Ajuntament de Tarragona

L’abril d’aquest any finalitza el mandat dels actuals representants de les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Tarragona. És el moment de repassar la feina feta i fer balanç del que s’ha aconseguit amb la feina feta en tots els fòrums on hem participat.

Fent balanç del 4 anys, destaca la Valoració de Llocs de Treball, un procés viu que permet millora les condicions econòmiques establint les competències i funcions dels treballadors, varem recuperar IPC-08, poder adquisitiu i pagues extres 100%, establir criteris més justos per exercir treballs de superior categoria per IT, promoure l’acció unitària sindical “fallida”, convocatòria dels llocs de treball en comissió, el quadrant de la Guàrdia Urbana equiparada a la policia Autonómica, tornar a recuperar condicions del Pla de Pensions, posada en marxa del Pla d’Igualtat i el Protocol d’Assetjament, fomentar Polítiques de Prevenció en els llocs de treball, o la consolidació d’altres millores de caire social que beneficien el conjunt de la plantilla.

La feina feta per les delegades, delegats, militants i simpatitzants de l’ASEMIT s’ha realitzat sempre des del diàleg i el respecte a tothom, tenint sempre cura de les relacions laborals i pensant en el conjunt de la plantilla. Som un sindicat de FUNCIONARIS, i actuem per a totes i tots. Per molt que altres sindicats s’entestin en dir el contrari.

Som conscients de l’actual conjuntura econòmica per la que passa el país i que ens afecta de ple. Una realitat que no s’ha de traduir amb abaixar els braços i “carregar” amb tot. Ara més que mai cal participar fent un pas endavant, formant part de les llistes electorals d’aquest sindicat, com a afiliada o afiliat o independent. Participant també i especialment, votant quan siguem cridades i cridats a les urnes.

L’ASEMIT és conscient que la feina feta ha satisfet a moltes companyes i companys. Però també ha deixat descontents a d’altres. Som una plantilla molt àmplia i les necessitats de totes i tots, molt diverses. Com a sindicat de funcionaris defensarem els interessos de totes i tots. No farem cap espantada ni cap pas enrera!

Restem a la vostra disposició als correus asemit@tarragona.cat i asemit@asemit.com
O adreceu-vos a qualsevol de les delegades i delegats del sindicat. Són:

Rosa Rosich, Jordi Pallas i Josep R. Borràs.