dijous, 1 de desembre del 2011

PROPOSTES DE RETALLADES: AJUNTAMENT DE TARRAGONA


Els sindicats: No volem negocià cap retallada, sense tenir tota la informació !! 

Som a la reunió extraordinària, a petició de la Corporació, de la Mesa general de negociació de les condicions de treball del personal funcionari, divendres, 2 de desembre de 2011, a les 10’30hores.

1.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de 30 de novembre de 2011.

2.- Proposta de modificar l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2011.

3.- Proposta de retribucions per productivitat al personal que ha col·laborat en la redacció del POUM, fins a la fase d’aprovació inicial.

4.- Proposta de modificar el redactat de l’article 30 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari (hores extraordinàries i feines extraordinàries).

5.- Proposta de revisar les productivitats que no es corresponen a programes temporals.

6.- Proposta de modificar el redactat de la Instrucció de l’Alcaldia, sobre despeses de formació.

7.- Proposta de modificar el redactat de l’article 32 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari (fons per a la millora de l’ocupació):  “Durant la vigència d’aquest Acord, l’Ajuntament destinarà un 0,5% anual del seu pressupost ordinari a aportació municipal a programes de foment de l’ocupació, mitjançant les accions impulsades pel Servei Municipal d’Ocupació.”

8.- Proposta de no abonar, durant l’any 2012, les gratificacions previstes a l’article 22 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari (premis d’antiguitat).

9.- Precs i preguntes.

dimecres, 30 de novembre del 2011

PROPOSTES DE RETALLADES: GOVERN GENERALITAT

Les propostes presentades avui dimecres 30 novembre de 2011 pel Govern en la mesa de negociació de la funció pública, han estat qualificades pels sindicats com una “DECLARACIÓ DE GUERRA”
ENS HO TREUEN TOT !!! 25 ANYS D'ACORDS A LA CLAVEGUERAPodeu veure les 19 mesures plantejades en la proposta de RETALLADA de la Generalitat. “clica l’enllaç” ↓↓↓
http://www.ugt-cat.net/subdominis/generalitat/images/stories/retallada_2011/documento_mesa_fp_30.11.111.pdf