dijous, 27 de setembre del 2007


NO! A L'ASSETJAMENT SINDICAL
L’ASEMIT denunciarà totes les formes de violència que es puguin produir als llocs de treball municipals. Cal reconèixer i rebutjar totes les formes que adopta la violència: la física, la verbal, la sexual, la psicològica...
Des de l’ASEMIT considerem que l'assetjament, en aquest cas sindical, no és un problema solament de les persones que el pateixen sinó que és necessari que tots actuem per tal de fer-lo desaparèixer, els sindicats els primers. Demà mateix parlarem amb el President de la Junta de Personal i li demanarem que retiri l'escrit que hi ha penjat a l'interior del plafó informatiu del seu sindicat CCOO.