diumenge, 15 de novembre del 2009

ELS SINDICATS ASEMIT-UGT DEFENSEM A TOTS ELS TREBALLADORS I ESTEM A DISPOSICIÓ DE TOTS ELS COL·LECTIUS DE L’AJUNTAMENT


En el seu darrer escrit, CCOO compara les retribucions de la Guàrdia Urbana amb les retribucions d’altres llocs de treball, prenent com a única referència els grups i nivells, com sempre per carregar contra aquest col.lectiu, perque els resulta electoralment advers.

La realitat és que aquestes diferències retributives existeixen també entre els diversos llocs de treball de l’Ajuntament, i més especialment, entre els llocs de les escales d’administració general i especial (on pertany la Guàrdia Urbana). Això és així perque mentre que el grup i el complement de destí no admeten variacions (a igual grup igual sou base i a igual nivell igual complement de destí), per contra el complement específic varia en funció de les característiques i condicions pròpies dels diferents llocs de treball (en el cas de la Guàrdia Urbana, torns, treball en festius, obligació de portar arma de foc, i entre moltes altres té incompatibilitats amb la gran majoria de feines,...), al marge de quins siguin el grup i el nivell.

Podeu comprovar com a les relacions de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, per posar dos exemples propers, es dóna també aquest fet de diferències retributives entres els diferents llocs de treball amb independència de quins siguin el grup o el nivell.(BOPT núm.6-2009, pàg. 15/DOGC núm.5341-2009, pàg. 22279)

Es curiós que ASEMIT-UGT estiguem treballant per tancar la Valoració aquest any i CCOO va començar a dir que aquests diners es tenien que destinar als aturats de Tarragona (molt lloable, per cert) o després de tres anys que no està ben feta o qualsevol excusa (també segurament molt lloable).

Els sindicats ASEMIT-UGT estem lluitant per aconseguir millores retributives amb la valoració de llocs de treball, també per als treballadors dels llocs de treball esmentats a l’escrit de CCOO:

Lloc de treball/ Grup/ Com específic actual/ Com específic valoració/ Increment anual.
Auxiliar administratiu- C2/ 9.348,16 / 10.780-12.870 / 1.431,84-3.521
Tècnic mitjà adm. gral. - A2/ 9.287,28 / 14.630 / 5.342,72
Tècnic adm. gral. - A1/ 13.222,76 / 16.280 / 3.057,24
Cap departament - A2/C1 / 13.686,22 / 16.060 / 2.373,78

La “proposta alternativa de CCOO” és: valoració de llocs de treball al calaix fins disposar dels plans de processos i personal, d’aquí a tres o quatre anys, en teoria, i vés a saber quants en la pràctica. És a dir, res per ningú:

Lloc de treball/Grup /Complement específic actual/ Increment anual
Auxiliar administratiu- C2/ 9.348,16 = 0 €
Tècnic mitjà adm. gral.- A2/ 9.287,28 = 0 €
Tècnic adm. gral.- A1/ 13.222,76 = 0 €
Cap de departament- A2/C1/ 13.686,22 = 0 €

No dubteu que ASEMIT-UGT treballem i seguirem treballant per defensar els interessos de TOTS els treballadors, respectant les especificitats pròpies de TOTS els col.lectius de l’Ajuntament.

“A MÉS DIVISIÓ DELS TREBALLADORS, MÉS PODER PER AL MEU SINDICAT”. Aquest és el lema que demostra seguir CCOO.

“TOTS ELS TREBALLADORS JUNTS SEREM MÉS FORTS”.

Aquest és el lema que demostren seguir ASEMIT-UGT, i cada cop són més els treballadors que ho saben.

TANQUEM LA VALORACIÓ AL 2009