divendres, 27 de juny del 2008

Fruït de la negociació col·lectiva la Mesa General de Negociació de Funcionaris i la Comissió Negociadora de Laborals, han aprovat incrementar a 2/3 parts (66,66%) el complement específic de cada una de les pagues extres d'aquest 2008 en comptes del 50% que es pagava fins ara i, a partir del 2009, aquest complement s'integrarà en la seva totalitat (100%) en les pagues extraordinàries, tenint efectes des del gener de dit 2009.

Tanmateix, amb la finalitat de recuperar part de la pèrdua de poder adquisitiu s'ha aprovat un increment econòmic lineal per a aquest any 2008 de 380 € anuals a cada treballador.

La primera d'aquestes millores es començarà a percebre a partir del mes de juny i, la segona, es preveu que es podrà iniciar el seu abonament entre els mesos d'agost i/o setembre. En els dos casos, es repartiran els increments totals entre 14 mensualitats amb retroactivitat des del mes de gener passat.

Aquestes millores no són aplicables al col·lectiu de la Guàrdia Urbana donat que en aplicació del seu conveni específic els corresponen els increments retributius derivats de l'equiparació amb els Mossos d'Esquadra.

Aquesta proposta retributiva la van presentar consensuadament, com a membres de les dues Meses Negociadores, els sindicats ASEMIT, UGT, CCOO i USOC. Després de negociar-la per parts i en diverses reunions amb l'Ajuntament, com integrant també d'aquests òrgans negociadors, va arribar l'acord final per unanimitat.

Ben cordialment,

UNITAT D'ACCIÓ SINDICAL
ASEMIT - UGT - CCOO - UGT

Si voleu llegir o consultar l'Acord, podeu clicar aquí http://www.asemit.com/Acord_poder_adquisitiu.pdf