divendres, 22 de juliol del 2011

RESUM MESA NEGOCIADORA DE FUNCIONARIS DE 21/7/11

- VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

ASEMIT, UGT i USOC apropen les seves propostes i arriben a una única proposta de consens per fer front comú davant de la Corporació, amb la finalitat que s’aprovi i pagui la Valoració de tots els llocs de treball durant aquest any.

La proposta demana l’aprovació de la Valoració de tots els llocs de treball pendents en dos grups: C (C2 i C1) i A (A2 i A1), tal i com estan en aquest moment, a compte del que resulti de la revisió de les aportacions i al.legacions dels treballadors, per la qual es fixa la data límit de 22/12/2011.

CCOO, que no assisteix a la reunió, ha manifestat la seva disconformitat amb l’aprovació i el pagament de la Valoració en la reunió prèvia de la Comissió de Valoració sobre el mateix tema.

La Corporació s’ha abstingut en la votació i convocarà una nova reunió la setmana que ve per donar una resposta a la proposta.

Els tres sindicats hem demanat que s’agilitzi la tramitació del pagament de la Valoració dels llocs de treball del grup AP, que ja va ser aprovada pel Consell Plenari de 21 de febrer de 2011.

-PUBLICACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS DE LES COMISSIONS I MESES NEGOCIADORES DE FUNCIONARIS

ASEMIT, volent donar una major transparència a la negociació davant dels empleats municipals, proposa la publicació a la Intranet de totes les actes de les reunions de les comissions i meses negociadores de funcionaris, respectant la normativa de protecció de dades, d’igual manera que es fa amb les actes del Consell Plenari i de la Junta de Govern.

Només ASEMIT i UGT voten a favor de la proposta, USOC hi vota en contra i la Corporació s’absté. CCOO no ha assistit a la reunió.

Per tant, no s’ha assolit cap acord i la publicació a la Intranet no es farà.

-CREACIÓ A LA INTRANET D’UN FÒRUM DE DEBAT SOBRE TEMES LABORALS I DE NEGOCIACIÓ.

ASEMIT proposa la creació d’un Fòrum de Debat sobre temes laborars i de negociació, per tal de facilitar la participació del personal funcionari en la negociació de les seves condicions de treball expressant les seves opinions.

ASEMIT, USOC i UGT hi han estat d’acord, la Corporació s’hi ha manifestat favorable sempre que se’n facin responsables els mateixos sindicats. CCOO no ha assistit a la reunió.

Així doncs, en els propers mesos els tres sindicats posarem en marxa aquest Fòrum de Debat a la Intranet – Informació Sindical.