dijous, 24 de febrer del 2011

PROCLAMADA PER UNANIMITAT LA NOVA EXECUTIVA DEL SINDICAT ASEMIT

El dia 24 de febrer de 2011, a les 14:30 h, a Tarragona, es reuneixen en assemblea ordinària les persones afiliades al sindicat ASEMIT, i d’acord amb els estatuts d’aquest sindicat.

ACORDEN:
Renovar la comissió executiva del sindicat ASEMIT, d’acord amb els estatuts d’aquest sindicat i escollir la nova comissió executiva de l’associació per UNANIMITAT DELS ASSISTENTS els següents càrrecs.
 
- President a Josep R. BORRÀS PALLEJÀ
- Vice-president a Jordi PALLÀS GUASCH
- Secretaria a Rosa ROSICH VENDRELL
- Tresorer a Arsenio ALONSO ORTEGA
- Vocal a Antonio PEDROSA VELASCO


Gràcies a tots i totes pel vostre suport,

dilluns, 21 de febrer del 2011

EL CONSELL PLENARI APROVA LA VALORACIÓ A 110€/PUNT RETROACTIU A 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI

A la ciutat de Tarragona, a les 9:30 h del dia 21 de febrer de 2011, sota la presidència de l’alcalde president, Josep Fèlix Ballesteros Casanova, es reuneixen els membres de la corporació amb l’objectiu de dur a terme la sessió convocada a aquest efecte.

4.1. Recursos Humans

4.1.4. Proposta de modificar l'art. 37.2.4 de l'Acord sobre condicions de treball.
Votació •Vots a favor: ERC - PSC •Abstencions: PP - CiU

4.1.5. Proposta de modificar l'Acord sobre les condicions específiques de treball de la Guàrdia Urbana.
Votació •la proposta es aprovada per unanimitat

4.1.6. Proposta de modificar el catàleg de llocs de treball.
Votació •Vots a favor: PSC – ERC – CiU •Vots en contra: PP