dilluns, 21 de febrer del 2011

EL CONSELL PLENARI APROVA LA VALORACIÓ A 110€/PUNT RETROACTIU A 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI

A la ciutat de Tarragona, a les 9:30 h del dia 21 de febrer de 2011, sota la presidència de l’alcalde president, Josep Fèlix Ballesteros Casanova, es reuneixen els membres de la corporació amb l’objectiu de dur a terme la sessió convocada a aquest efecte.

4.1. Recursos Humans

4.1.4. Proposta de modificar l'art. 37.2.4 de l'Acord sobre condicions de treball.
Votació •Vots a favor: ERC - PSC •Abstencions: PP - CiU

4.1.5. Proposta de modificar l'Acord sobre les condicions específiques de treball de la Guàrdia Urbana.
Votació •la proposta es aprovada per unanimitat

4.1.6. Proposta de modificar el catàleg de llocs de treball.
Votació •Vots a favor: PSC – ERC – CiU •Vots en contra: PP

1 comentari: