dijous, 1 de desembre del 2011

PROPOSTES DE RETALLADES: AJUNTAMENT DE TARRAGONA


Els sindicats: No volem negocià cap retallada, sense tenir tota la informació !! 

Som a la reunió extraordinària, a petició de la Corporació, de la Mesa general de negociació de les condicions de treball del personal funcionari, divendres, 2 de desembre de 2011, a les 10’30hores.

1.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de 30 de novembre de 2011.

2.- Proposta de modificar l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2011.

3.- Proposta de retribucions per productivitat al personal que ha col·laborat en la redacció del POUM, fins a la fase d’aprovació inicial.

4.- Proposta de modificar el redactat de l’article 30 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari (hores extraordinàries i feines extraordinàries).

5.- Proposta de revisar les productivitats que no es corresponen a programes temporals.

6.- Proposta de modificar el redactat de la Instrucció de l’Alcaldia, sobre despeses de formació.

7.- Proposta de modificar el redactat de l’article 32 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari (fons per a la millora de l’ocupació):  “Durant la vigència d’aquest Acord, l’Ajuntament destinarà un 0,5% anual del seu pressupost ordinari a aportació municipal a programes de foment de l’ocupació, mitjançant les accions impulsades pel Servei Municipal d’Ocupació.”

8.- Proposta de no abonar, durant l’any 2012, les gratificacions previstes a l’article 22 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari (premis d’antiguitat).

9.- Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada